Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
 

Salgs- og leveringsbetingelser for tilbud

 

Pristilbuddet er gældende i 30 dage, med mindre andet er aftalt. Alle priser angivet ovenfor er nettopriser og er underlagt moms, og vil blive faktureret i overensstemmelse med de relevante momssatser på tidspunktet for leveringen. Alle priser angivet ovenfor er nettopriser og er underlagt moms, og vil blive faktureret i overensstemmelse med de relevante momssatser på tidspunktet for leveringen.

Ved spørgsmål, kontakt os venligst på telefonnummer 43245600. Endelig leveringstid vil blive bekræftet ved ordreafgivelsen. Leveringstid angives i arbejdsdage. Standardpriser vil blive opkrævet, hvis tilbudsnummer ikke angives som referencenummer, når ordren placeres. Såfremt ADI's indkøbspriser på noget tidspunkt stiger med 5% eller derover, kan ADI forhøje prisen tilsvarende på alle berørte produkter.

Ved elektronisk indbetaling anvendes følgende BetalingsID

+71<000000064932403+82782044<

Ved for sen indbetaling påløber morarenter på 1,58% pr. påbegyndt måned.

 
close button